Preču piegāde


Maksu par preču piegādes pakalpojumiem nosaka pēc cenrāža.

Tā ir dalīta:

  • par transporta pakalpojumiem ( kura iekļauj sevī preču iekraušanu automašīnā veikalā, piegādi, izkraušanu no automašīnas);
  • par  preču pārvietošanu un nogādāšanu dzīvoklī, birojā, -

Tā   ir atkarīga no:

  • attāluma, kādā ir jāpārvieto prece,
  • stāva,
  • vai ir kravas lifts,
  • priekšmetu skaita,
  • kādā veidā prece atrodas – iepakojumā, vai ir salikta.

Maksa par transporta pakalpojumiem:

Sīkāka informācija par transporta pakalpojumiem pa tālruni: 67574994.

Asortiments

Krēsli-gultas
Sekcijas

Akcijas